Català   -   Castellano

          
  QUÈ ÉS LA MUSICOTERAPIA
  L'ASSOCIACIÓ
  JUNTA DIRECTIVA
  ANTECEDENTS
  ASS. ESPANYOLA EFEMERIDE: 25èANI.
  HISTÒRIA DE L'ACMT
  ACTIVITATS
  FORMACIÓ
  CENTRES
  PUBLICACIONS
  DIVULGACIÓ
  ÀREA DE SOCIS
  LINKS
  FOTOS
  INICI
 

 

 
C. Vinya del Forn, 16 08635 St. Esteve Sesrovires Barcelona Espanya Tel. i Fax : 34- (93) 771 48 18 acmt@xarxabcn.net - mtr@draspoch.e.telefonica.net

  CURSOS DE FORMACIÓ IMPARTITS

Era prioritària la labor de formació de profesionals a nivel universitari, pero existia el problema general de que la Universidat Espanyola estaba tancada a la creació de noves carreres, per la qual cosa l'únic possible eran cursos de 40 a 70 hores.

Des de 1975 a 1987 S. Poch va impartir 19 d´aquests cursos, en universitats o organismes oficials.

1975: Universidat de Barcelona, cátedra de Psiquiatría (3 meses).
1975: Universidat de Murcia : ICE.-35 hores.
1977: Escuela Nacional de Psiquiatría. Per a enfermeres psiquiàtriques.- Madrid .- 40 horas.
1977: “Asociación Nacional de Pedagogía Terapéutica”.- Salamanca.- 25 hores.
1978: “SEREM”.- Ministerio Sanidad.-Palma de Mallorca.- 30 hores.
1978: “Cursos d´Expresión a Distància”.-Ajuntament de Barcelona.-40 hores.
1979: “IV Bienal del Sonido de Valladolid i “Instituto de Ciencias de la Educación” ICE.- Universidat de Valladolid : 40 hores.
1979: Universidat de Valladolid : ICE.- 25 hores.
1979: Universidat Complutense, ICE.- De febrero a marzo : 70 hores.
1979: “INSERSO” (Ministerio de Sanidad) : Sevilla.- 25 hores.
1980: Instituto Municipal de Educación.- Ayuntamiento de Madrid.- 30 hores. 1981: Universitat de Barcelona, cátedra de Psiquiatría.- 40 hores.
1981: Instituto Nacional de Educación e Instituto nacional de Educación Especial (Ministerio de Educación y Ciencia).-Madrid.-40 hores.
1981: Universidad de Comillas, Madrid.- 40 hores.
1981: Col.legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres de Madrid.- 40 hores.
1982: “Obra Cultural de la Caixa”.-Barcelona.- 10 hores.
1982: “Consejería de Cultura del Consejo Regional de Murcia, Diputación Provincial de Murcia y “Asociación de padres de niños autistas”.-Murcia.-30 hores.
1982: Escuela de Verano “Rosa Sensat”.- Barcelona.-30 hores.

El Dr. Benenzon des de 1976 ha impartit Cursos d´Introducció a la Musicotererapia.

En 1978 el Prof. Dr. F. Alonso Fernández, catedràtic de Psiquiatria de la Universidat Complutense i la Dra. Poch, vàren presentar un projecte d´un Curs de Postgrau, de dos anys, a la Universidat Complutense de Madrid, però no va ser aprobat, per la novetat del tema.

Al 1980, la Dra. Poch va conseguir que fos aprobat un "Curso de Especialización de Musicoterapia para Profesores de Educación Especial", en dos anys, per el Ministeri d´Educació, Instituto Nacional de Educación Especial, a través del seu Director General: Iltre. Sr. Juan Mª Ramírez Cardús que havia de comenzar a l´octubre de l´esmentat any. Però el canvi de Ministre d´Educació va fer que no es pogués dur a la pràctica.

Efemeride: Introducció històrica Juntes Directives Activitats Cursos Publicacions Divulgació